O kapku lepší mezinárodní den žen!

Před 3 lety jsme jako s máma s dcerou založily firmu Flow Base a společně ji krok po kroku ji od té doby budujeme. Na naší cestě jsme čelily mnoha výzvám. Právě rodinné pouto, a naše ženská intuice nám je mnohokrát pomohly překonat.

Náš tým je členitý, muži jsou jeho součástí a chceme, aby tu Flow Base a její kosmetika bez vody byly pro všechny. Bez ohledu na pohlaví, věk, nebo rasu.

Přesto bychom dnes chtěli věnovat prostor vyzdvihnutí žen a ženství ve všeobecnosti. Nerovnost žen a mužů je celosvětovým tématem a pořád se do jisté míry týká i vyspělého západního světa. Například ještě před 5 lety byl rozdíl v platovém ohodnocení mužů a žen v ČR okolo 22%. Stejně tak v důchodovém věku je chudobou ohroženo 2x více žen, než mužů*.

Je tedy na místě si nejen dnes připomenout, že posilňování postavení žen má svůj význam. Poskytnutím spravedlivých podmínek ve vzdělání, práci a jejím ohodnocení mohou ženy žít kvalitnější a spokojenější život, být lepšími partnerkami, matkami, nebo třeba podnikatelkami. Ženy mající rovné příležitosti, mohou své zkušenosti předat dále, svým potomkům, tvořit komunity a následně generace, pro níž nebude rovnoprávnost žen diskutovaným tématem, neboť bude samozřejmá.

Nemyslíme si, že by muži měli být vůči ženám diskriminováni. Přejeme si, aby ve společnosti fungovalo partnerství a spolupráce.

Ptáte se, jak začít?

Projevte solidaritu se ženami ve svém životě tím, že si uvědomíte své předsudky, které můžete mít, a aktivně proti nim bojujte.

Inspirujte ženy kolem sebe tím, že jim dáte příležitosti k růstu, ať už na pracovišti nebo ve vašem okolí.

Podporujte lokální podnikatelky, freelancerky a umělkyně.

Těmito kroky podporujete posílení postavení žen, podporujete rovné příležitosti a pomáháte prolomit předsudky.

Přejeme Vám krásný mezinárodní den žen!

Anita & Andrea

 

 

 

*Zdroj: Křížková, A., Marková Volejníčková, R., Vohlídalová, M. . 2018. Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 200 s. ISBN 978-80-7330-329-7.

 

Zpět na blog