O kvapku lepší medzinárodný deň žien!

Pred 3 rokmi sme ako s mama s dcérou založili firmu Flow Base a spoločne ju krok po kroku ju odvtedy budujeme. Na našej ceste sme čelili mnohým výzvam. Práve rodinné puto, a naša ženská intuícia nám ich mnohokrát pomohli prekonať.

Náš tím je členitý, muži sú jeho súčasťou a chceme, aby tu Flow Base a jej kozmetika bez vody boli pre všetkých. Bez ohľadu na pohlavie, vek, alebo rasu.

Napriek tomu by sme dnes chceli venovať priestor vyzdvihnutiu žien a ženstva vo všeobecnosti. Nerovnosť žien a mužov je celosvetovou témou a stále sa do istej miery týka aj vyspelého západného sveta. Napríklad ešte pred 5 rokmi bol rozdiel v platovom ohodnotení mužov a žien v SR okolo 22%. Rovnako v dôchodkovom veku je chudobou ohrozených 2x viac žien, než mužov*.

Je teda namieste si nielen dnes pripomenúť, že posilňovanie postavenia žien má svoj význam. Poskytnutím spravodlivých podmienok vo vzdelaní, práci a jej ohodnotení môžu ženy žiť kvalitnejší a spokojnejší život, byť lepšími partnerkami, matkami, alebo napríklad podnikateľkami. Ženy majúce rovnaké príležitosti, môžu svoje skúsenosti odovzdať ďalej, svojim potomkom, tvoriť komunity a následne generácie, pre ktoré nebude rovnoprávnosť žien diskutovanou témou, pretože bude samozrejmá.

Nemyslíme si, že muži by mali byť voči ženám diskriminovaní. Prajeme si, aby v spoločnosti fungovalo partnerstvo a spolupráca.

Pýtate sa, ako začať?

Prejavte solidaritu so ženami vo svojom živote tým, že si uvedomíte svoje predsudky, ktoré môžete mať, a aktívne proti nim bojujte.

Inšpirujte ženy okolo seba tým, že im dáte príležitosti na rast, či už na pracovisku alebo vo vašom okolí.

Podporujte lokálne podnikateľky, freelancerky a umelkyne.

Týmito krokmi podporujete posilnenie postavenia žien, podporujete rovnaké príležitosti a pomáhate prelomiť predsudky.

Prajeme Vám krásny medzinárodný deň žien!

Anita & Andrea

*Zdroj: Krížková, A., Marková Volejníčková, R., Vohlídalová, M. . 2018. Rodové nerovnosti v odmeňovaní: problém nás všetkých. Praha: Sociologický ústav AV ČR, vvi 200 s. ISBN 978-80-7330-329-7.

 

Späť na blog